Phân bón hữu cơ vi sinh Rabbit 2

Giá bán 125.000 ₫

Xuất xứ: Việt Nam

Mã sản phẩm: LT3

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả:

+ Sử dụng cho cây khi cành lộc đã dài, tiến hành phun sẽ giúp cây trưởng thành nhanh, tạo gỗ nhanh, giảm được thời gian kiến thiết của cây.

+ Sử dụng cho cây trong thời kỳ chuẩn bị ra hoa, kết quả hoặc những loại cây chuẩn bị hình thành củ. Phun cho cây trước khi ra hoa từ 1 đến 2 tháng từ 3 đến 5 lần sẽ giúp cây tích lũy đủ dinh dưỡng hữu cơ, hạn chế mầm nách phát triển, cây nhiều hoa, tỷ lệ hoa cái tăng, cánh hoa dầy tăng khả năng đậu quả.