Ban Lãnh đạo Công ty

Trang chủ » Ban Lãnh đạo Công ty

Phan Lanh – Chủ tịch HĐQT

Ban Lãnh đạo Công ty quyết tâm xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện cùng với chế độ đãi ngộ tốt dành cho CBNV. Những đóp góp của mỗi cá nhân cho Công ty cũng sẽ được ghi nhận và tôn vinh xứng đáng. Tất cả những điều này tạo dựng nên thương hiệu Vinlife vững mạnh và khác biệt.

 

Nguyễn Hiền – Giám đốc Công ty

Tôi luôn tin tưởng và kỳ vọng rằng mỗi CBNV sẽ phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, sự năng động và linh hoạt cũng như luôn tự hoàn thiện bản thân trong môi trường làm việc đầy thách thức nhưng rất đáng tự hào tại Vinlife Việt Nam. Những nỗ lực của toàn thể CBNV sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự thành công vượt bậc của Vinlife trong tương lai.

 

 

 

Đức Hải – PGĐ Kinh Doanh

Với mục tiêu Vinlife ghi tên mình vào danh sách những thương hiệu hàng dầu Việt Nam. Tạo ra một nền tảng phát triển vững chắc cho khát vọng vươn tầm thương hiệu ra toàn quốc. Vinlife Việt Nam đã không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình trong việc xây dựng hệ thống nhân sự và quản trị doanh nghiệp theo chuẩn quốc tế. Đồng thời kiên trì theo đuổi tôn chỉ: Đầu tư Nhân văn – Phát triển bền vững.